سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران

سیاست‌سرا نماینده‌یِ حزب در زمینه‌هایِ قانونی یا فراقانونی است و نقشِ وکیلِ حزب را بازی می‌کند. برایِ پیام‌رسانی به حزب بسنده است که این پیام به یکی از هموندانِ سیاست‌سرا برسد.
سیاست‌سرا پنج هموند دارد که تک‌تک در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شوند.

هموندانِ کنونیِ سیاست‌سرا

هاله باقرزاده: کنشگر حقوق بشر، ساکن آلمان، فارغ التحصیل مترجمی زبان، در چند سال گذشته، هاله ده ها تجمع اعتراضی برگزار نموده و یا در آن مشارکت داشته است.

885925_10204825272532805_8523324279925691272_o
حامد تهرانی: دانشجوی هوافضا در آلمان، کنشگر حقوق بشر، برگزاری بیش از نود تجمع اعتراضی به نقض حقوق بشر در ایران در آلمان در طی هشت سال گذشته. حامد تهرانی از اعضای مجمع موسس شورای ملی ایران بوده، و اکنون هموند شورای عالی در آن نهاد فراحزبی می باشد.
ht1
دکتر نویدِ فاضل، پزشک، کارشناسِ نرم‌افزار و پژوهش‌گرِ آزادِ زبان‌شناسی، از پایه‌گذارانِ حزبِ سکولارِ ایران، بیش از ده سال است که به پیشه‌یِ مدیریتِ تکنولوژی می‌پردازد. (گزارش دویچه وله درباره نوید)
nf

کیا هوشنگ کیارستمی