Daily Archives: ۲۱ آبان ۱۳۹۶

بیانیه حزبِ سکولارِ ایران

محکومیت قتل یکی از هموطنان در کشور هلند

مورخه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

 

حزب سکولار ایران، قتل یکی از هموطنان در کشور هلند را محکوم می نماید، و با دقت، پیگیر این رخداد است،  که آیا واقعا قتل صورت گرفته در هلند، یک ترور از سوی ج.ا. بوده است یا خیر؟

با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی، سابقه‌ای طولانی در ترور مخالفان خود در خارج و داخل از کشور دارد، احتمال اینکه این قتل، یک ترور سیاسی بوده باشد، دور از ذهن نیست، و در صورتی که این اقدام، یک ترور بوده است، می‌باید از سوی همگان (علی‌الخصوص ایرانیان خارج‌نشین و جامعه بین‌المللی) محکوم شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

کشور ایران مُلکِ مُشاع همه ایرانیان است، هر گونه تلاشی برای تجزیه ایران یک اقدام غیر قابل قبول است، و می‌تواند عواقب خطرناکی برای مردم ایران و منطقه داشته باشد، اما این اقدام غلط (تلاش برای تجزیه) هیچ حقی را به هیچ کسی نمی دهد تا برای کشتن یک انسان اقدام کند.

حزب سکولار ایران بر این باور است که جان یک انسان با ارزش است و دارای حرمت، هیچ جرمی آنقدر بزرگ نیست که توجیه کننده قتل، ترور و یا اعدام یک انسان باشد...

آنانی که در مقابل این جنایت سکوت کرده اند، و یا آنانی که از این جنایت هولناک حمایت می کنند، از ارزش های انسانی فاصله گرفته اند...

تجزیه ایران، یک خیال خام و دور از ذهن است، و البته که حزب سکولار ایران با تمامی اقداماتی که با هدف تجزیه ایران انجام می شود، مخالف است. اما ترور و آدم کشی، پاسخی غلط و بدتر از آن تلاشِ غلط است.

در نگاه حزب سکولار ایران، اگر اقدام ج.ا. برای اعدام ریحانه جباری یا سنگسار سکینه محمدی و یا ترور بختیار بد و زننده است، قتل و ترور هموطنانی و یا اشخاصی که به متهم به تلاش برای تجزیه ایران هستند نیز بد است.

در صورتی که در یک کشور، حاکمیتِ قانون حکمفرما باشد، و تلاش برای تجزیه نیز جرم انگاشته شود، آنگاه به چنین جرمی، در دادگاه صالحه رسیدگی خواهد شد، و یک حکومت به آدم کشی و ترور روی نخواهد آورد.

از آن مهمتر، اگر حکومت یک کشور آنقدر قدرتمند عمل کند، و به حقوق انسانی همگان (از جمله اقلیت های مذهبی یا قومی) احترام بگذارد و با آنها با شکل برابری با دیگر شهروندان برخورد کند، آنگاه خطر تجزیه کاهش می یابد و اصولا تلاش های گروه های تجزیه طلب به خودی خود محکومت به شکست است...

حزب سکولار ایران، ضمن محکوم نمودن هرگونه خشونت، قتل و ترور و آدم کشی، خواستار برقراری عدالتِ اجتماعی در ایران است، به شکلی که هیچ یک از ایرانیان، به دلیل تبار، عقیده و یا نژاد خود مورد آزار واقع نشوند.

سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران