#بیانیه‌ها

مورخه: شنبه ۹ دی ۱۳۹۶

 • علت علاقه مقامات جمهوری اسلامی به حضور در قدرت است، یافتن فرصت برای فساد است؛

 • همین فساد، عامل فقر و سیه‌روزی ملت ایران است؛

 • نمی‌توان به مطالبات اقتصادی ملت ایران، بدون تغییر سیاسی، دست یافت.

حزبِ سکولار ایران، به دقت رخدادهای اخیر کشورمان، و تظاهرات شجاعانه ملت ایران را زیر نظر دارد، و نکات ذیل را یادآور می‌شود:

 • مطالبات ملتِ ایران، تنها اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. در راس مطالبات حق‌طلبانه ملت ایران، نفیِ فساد مقاماتِ حکومتی قرار دارد. البته که نفی و محکومیت فسادِ مقامات حکومتی، قلب این حکومت را نشانه می گیرد.
 • حزب سکولار ایران، یادآور می‌شود که در طی سالهای اخیر، نحوه تفکر مقامات جمهوری اسلامی تغییر یافته است، و این افراد که با زور به قدرت رسیده‌اند، دیگر اهداف ایدئولوژیک خود را دنبال نمی‌کنند، بلکه تنها هدف آنها، رسیدن به «ثروت» و «طمع» است. به دیگر عبارت، هدف «صدورِ انقلاب» جای خود را به «دزدی بیشتر!» داده است.
 • مقامات حکومت ایران برای باقی ماندن در قدرت، تا کنون به هر جنایتی دست زده اند، از کشتن جوانان وطن گرفته تا تجاوز به زندانیان در بند؛ از دادن باج به روسیه و چین گرفته تا حمایت از تروریسم.
 • تنها علت علاقه مقامات حکومت برای باقی ماندن در قدرت، یافتن فرصت بیشتر برای فساد و سواستفاده از قدرت است.
 • فساد به معنای سواستفاده از قدرت است. حزب سکولار ایران یادآور می شود که مقامات حکومت ایران، با زور به قدرت رسیده اند، و در نتیجه چون منتخب مردم ایران نیستند، خود را پاسخگوی ملت نمی‌دانند و به هر فسادی دست می‌زنند.
 • پژوهش های علمی نشان می دهد که فساد عامل گسترش فقر، نقض حقوق بشر، تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی ایرانیان است.
 • مهمترین روش برای مبارزه با فساد عبارت است از: «آزادی رسانه ها، وجود قوه قضاییه مستقل، و آزادی فعالیت احزاب». در ایران کنونی، هیچ یک از این ابزارها موجود نیست.
 • حزب سکولار ایران یادآور می شود که فساد در قوه قضاییه ایران، باعث ایجاد و گسترش فساد در دیگر بخش های جامعه شده است، و نفوذ رهبر بر این قوه، مهمترین عامل ایجاد فساد است.
 • حزب سکولار ایران یادآور می شود که اختلاف بین مقامات حکومت جمهوری اسلامی، از جنس اختلافات سیاسی معمول در دنیای سیاست نیست، بلکه اختلاف میان دسته ای از دزدان است که بر سر تقسیم اموال غارت شده، دعوا دارند!
 • هر چند که در شکل‌گیری اولیه یکی از تجمعات، جناحی حکومتی نقش داشته اند، اما خوشبخانه مردم آزادی‌خواه ایران، کنترل این تجمعات را به دست گرفته، و شعارهای شجاعانه ای همچون «مرگ بر دیکتاتور»، نشان از این است فرزندان وطن به میدان پا گذارده‌اند.

بدون شک، با جایگزین نمودن این نظام ضدمردمی، با یک حکومت دمکراتیک، می توان ایران را دگرگون نمود، و رفاه و امنیت را برای همگان تامین نمود. بدون شک، رقابت آزادانه احزاب آزادی خواه و خدمتگذار، می‌تواند باعث از بین بردن فساد در کشور و ایجاد رفاه در ایران شود.

حزب سکولار ایران، از هموطنان گرامی می‌خواهد تا با حضور در این تجمعات، زمینه فروپاشی بدون خشونت این حکومت را فراهم کنند.

سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران

بیانیه حزبِ سکولارِ ایران

محکومیت قتل یکی از هموطنان در کشور هلند

مورخه ۲۰ آبان ۱۳۹۶

 

حزب سکولار ایران، قتل یکی از هموطنان در کشور هلند را محکوم می نماید، و با دقت، پیگیر این رخداد است،  که آیا واقعا قتل صورت گرفته در هلند، یک ترور از سوی ج.ا. بوده است یا خیر؟

با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی، سابقه‌ای طولانی در ترور مخالفان خود در خارج و داخل از کشور دارد، احتمال اینکه این قتل، یک ترور سیاسی بوده باشد، دور از ذهن نیست، و در صورتی که این اقدام، یک ترور بوده است، می‌باید از سوی همگان (علی‌الخصوص ایرانیان خارج‌نشین و جامعه بین‌المللی) محکوم شود و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

کشور ایران مُلکِ مُشاع همه ایرانیان است، هر گونه تلاشی برای تجزیه ایران یک اقدام غیر قابل قبول است، و می‌تواند عواقب خطرناکی برای مردم ایران و منطقه داشته باشد، اما این اقدام غلط (تلاش برای تجزیه) هیچ حقی را به هیچ کسی نمی دهد تا برای کشتن یک انسان اقدام کند.

حزب سکولار ایران بر این باور است که جان یک انسان با ارزش است و دارای حرمت، هیچ جرمی آنقدر بزرگ نیست که توجیه کننده قتل، ترور و یا اعدام یک انسان باشد...

آنانی که در مقابل این جنایت سکوت کرده اند، و یا آنانی که از این جنایت هولناک حمایت می کنند، از ارزش های انسانی فاصله گرفته اند...

تجزیه ایران، یک خیال خام و دور از ذهن است، و البته که حزب سکولار ایران با تمامی اقداماتی که با هدف تجزیه ایران انجام می شود، مخالف است. اما ترور و آدم کشی، پاسخی غلط و بدتر از آن تلاشِ غلط است.

در نگاه حزب سکولار ایران، اگر اقدام ج.ا. برای اعدام ریحانه جباری یا سنگسار سکینه محمدی و یا ترور بختیار بد و زننده است، قتل و ترور هموطنانی و یا اشخاصی که به متهم به تلاش برای تجزیه ایران هستند نیز بد است.

در صورتی که در یک کشور، حاکمیتِ قانون حکمفرما باشد، و تلاش برای تجزیه نیز جرم انگاشته شود، آنگاه به چنین جرمی، در دادگاه صالحه رسیدگی خواهد شد، و یک حکومت به آدم کشی و ترور روی نخواهد آورد.

از آن مهمتر، اگر حکومت یک کشور آنقدر قدرتمند عمل کند، و به حقوق انسانی همگان (از جمله اقلیت های مذهبی یا قومی) احترام بگذارد و با آنها با شکل برابری با دیگر شهروندان برخورد کند، آنگاه خطر تجزیه کاهش می یابد و اصولا تلاش های گروه های تجزیه طلب به خودی خود محکومت به شکست است...

حزب سکولار ایران، ضمن محکوم نمودن هرگونه خشونت، قتل و ترور و آدم کشی، خواستار برقراری عدالتِ اجتماعی در ایران است، به شکلی که هیچ یک از ایرانیان، به دلیل تبار، عقیده و یا نژاد خود مورد آزار واقع نشوند.

سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران

پیامِ حزبِ سکولارِ ایران در زمینه‌یِ همه‌پرسیِ استقلال در شمالِ عراق

 

دوشنبه‌یِ پیش، دولتِ خودمختارِ اقلیمِ کردستانِ عراق در استان‎هایِ خویش و در سرزمین‌هایِ دیگری که در دست دارد دست به برگزاریِ همه‌پرسی در زمینه‌یِ استقلال از کشورِ عراق زد.

ستم‌دیدگیِ مردمِ آن سامان در این چهارصد سالی که از هم‌تباران‌شان در ایران و سپس ترکیه و سوریه بریده شدند، تا زمانِ بمبارانِ شیمیایی صدام حسین، تا جفایِ جرج بوش پدر، تا سرخوردگی از فرمان‌روایانِ امروزینِ بغداد، جای پرسش ندارد. این تجربه‌ها به درستی این پرسش را بر می‌انگیزد که آیا نباید زمام‌داریِ آن سرزمین را به مردمانِ بومیِ همان جا سپرد؟

از دیدِ حزبِ سکولارِ ایران، سرنوشتِ هر مردمی در دستِ همان مردم است، و مردم آن سرزمین باید راهی را که به بهروزی‌شان رهنمون می‌شود خودشان بر گزینند.

از سویِ دیگر، شایسته نمی‌دانیم که نگرانی‌هایِ خود را از دیدگاهِ یک حزبِ خردگرا با مردمِ شمالِ عراق در میان نگذاریم، باشد که در این روزگارِ تصمیم‌هایِ احساسی و عاطفی شنونده‌ای بیابد، چه ما ایرانیان از چنین روزگارانیِ تجربه‌هایِ بسیار تلخ به یاد داریم:

 • کشورها هر چه کوچک‌تر شوند، ناتوان‌تر می‌گردند، و آسان‌تر دست‌خوشِ بازیِ قدرت‌هایِ بزرگ‌تر. از این رو جهانِ امروز، جهانِ همگرایی است، نه واگرایی. برایِ نمونه، مردم پیش‌رفته‌یِ اروپا اگر بخواهند هر کدام راهِ خود را بزنند، فردا در برابرِ غول‌هایِ جهانی بی‌گمان به زانو در خواهند آمد، و از این روست که زیرِ چترِ اتحادیه‌یِ اروپا گرد هم آمده اند.
 • اقتصادِ تک‌فرآورده‌ای نفتی «سخت سست‌بنیاد است» و تکیه بر آن بسیار کوته‌بینانه. سردرگمی‌هایِ امروزِ ونزوئلا گواهی است بر این زینهار. فرآورده‌هایِ کشاورزی هم بستگیِ بسیار به این خواهند داشت که آیا کشورهایِ همسایه رودخانه‌ها را بر شما ببندند یا نه، و توان کشورِ کوچکی چون آن چه شما در سر دارید برایِ رو به رو شدن با آن به همان اندازه اندک خواهد بود.
  در کشورِ پهناورترِ عراق، باز می‌شود از راه فرستادنِ نیرویِ کار به گوشه و کنارِ کشور درآمدی به دست آورد، ولی هر چه کشور کوچک‌تر شود، این امکان کاهش می‌یابد.
 • همان گونه که حزبِ ما دو سالِ پیش از جای‌گاهِ حزبی پای‌بند به حقوقِ بشر به آگاهی رساند، ما نگران آن هستیم که نژاد، پایه‌یِ هویتِ کشور یا واحدی خودگردان باشد. بدبختانه نام‌نهادنِ «کردستان» تا همین امروز هم به آن اقلیم کشیده که شهروندان بر پایه‌یِ نژادشان رده‌بندی بشوند. این را ما در گزارش‌های تلخِ گوناگون از اقلیمِ خودگردانِ کردستانِ عراق در باره‌یِ ویران‌سازیِ روستاهایِ عرب‌نشین می‌بینیم.*

 

ولی آن چه که حزبِ سکولارِ ایران همواره خود را پای‌بند به آن می‌داند، بررسیِ رفتارِ زمام‌دارانِ امروزِ ایران است.  بدون شک دخالت های نادرست جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق، نقش مهمی در سیه روزی مردم کل عراق داشته و دارد.

از دیدِ ما، برخورد زننده با تصمیمِ کردهایِ عراق جز تلخی و دل‌شکستگی در میانِ کردها، چه در این سو و چه در آن سویِ مرزها، به بار نخواهد آورد. اگر مردمِ شمالِ عراق روزی به راستی از بغداد جدا شدند، نزدیک‌ترین دوست ایشان باید ایران باشد، چون بیشترین بستگی فرهنگی و هم‌خاستگاهی را در ایران می‌یابند. همان گونه که گفته شد، کشورهایِ کوچک آسان‌تر زیرِ فشار قدرت‌هایِ جهانی سر خم می‌کنند. پناهِ این مردمان باید ایران باشد.

 

ششم شهریور ماهِ ۱۳۹۶

حزبِ سکولارِ ایران

 

* نمونه ای از این گزارش‌ها:

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35352242

 

 

 

 

تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بیانیه حزبِ سکولارِ ایران

انتشار مانیفست  حزبِ سکولار ایران در پاسخ به انتخابات فرمایشی حکومت ج.ا.

 ملت شریف و دردکشیده ایران:

در آستانه برگزاری انتخابات فرمایشی حکومت ج.ا.، حزبِ سکولار ایران، راهکاری نوین (غیر از رای دادن یا رای ندادن) ارایه می‌نماید.

لیاقت مردم ایران، داشتن حکومتی مردم سالار و رسیدن به عدالت اجتماعی است. حزب سکولار ایران، به عنوان یک حزب پیشرو، در پاسخ به مراسم خیمه‌شب‌بازیِ حکومت جمهوری اسلامی، برنامه کلان خود برای اداره ایران را به حضور مردم ایران ارایه می کند.

 انتقاد به انتخابات حکومت جمهوری اسلامی

حکومتِ جمهوریِ اسلامی، انتخاباتی برگزار می کند که مشخصات زیر را دارد:

 • نمایندگانِ واقعی مردم ایران حذف شده اند؛ شورای نگهبان حکومت، رسما اعلام می کند که مردم ایران «دانا» نیستند، و نمی‌توانند صلاح کار خود را تعیین کنند، لذا ما با «نظارتِ استصوابی» آن نمایندگانی که «خوب» نیستند را حذف می‌کنیم؛ نتیجه این می‌شود که تنها چند فرد جنایتکار، که سابقه نقض گسترده حقوق بشر را دارند، اجازه می یابند نامزد انتخابات شوند.
 • هیچ انتخاباتی بدون وجود احزابِ سالم و مستقل، معنا و مشروعیت ندارد. حکومت ج.ا.، با نقض قانونِ اساسی خود و ساده‌ترین اصول شناخته شده بین‌المللی، اجازه فعالیت احزاب را نمی‌دهد، و کنشگران سیاسی را ترور می کند یا به زندان می‌افکند.
 • انتخاب مردم، زمانی معنا دارد که مردم بتوانند به شکل آزادانه‌ای به اطلاعات، دسترسی یابند. در حالی که آزادی بیان و آزادی رسانه در ایران اینچنین لگدمال می شود، و روزنامه نگاران کشور به زندان می افتند و خطر مرگ تهدیدشان می کند، اینترنت با فیلتر مواجه است، انتخاب مردم شکل «آگاهانه ای» ندارد.
 • مقام ریاست جمهور در ایران، سمتی است که اختیارات یک ریاستِ جمهور را ندارد. اکثریت اختیارات کشور، از جمله قوای نظامی، انتظامی، نهادها و بنیادهای اقتصادی عظیم، صدا و سیما، و قوه قضاییه در اختیار رهبر است، اصولا کسی که به عنوان ریاست جمهوری برگزیده می‌شود، اختیارات یک «رییسِ جمور» را ندارد.

پر بیراه نیست اگر گفته شود که در نگاه حکومت ج.ا.، رای مردم ایران بی‌ارزش است، و حکومت تلاش می‌کند تا با «خدعه‌ای دیگر» مردم را پای صندوق رای بکشاند. از این رو، حزبِ سکولارِ ایران رسما اعلام می‌کند که حکومتِ جمهوری اسلامی با برگزاری این انتخابات غیر واقعی، به شعورِ ملتِ بزرگ ایران توهین می‌کند، نتیجه این انتخابات بی‌ارزش بوده و هیچ مشروعیتی برای حکومتِ دینی ولایت فقیه، به همراه نخواهد آورد.

 

راهکار برون رفت از باتلاق کنونی:

ملت شریف ایران:

حزبِ سکولارِ ایران خواستار لغو این انتخابات فرمایشی است، و اعلام می کند تا زمانی که اتفاقات زیر رخ ندهد، نتیجه هرگونه انتخاباتی در ایران، بی‌ارزش و فاقد حقانیت است:

 • تغییر قانونِ اساسی و حذف سمت ولایت فقیه،
 • حذف شورای نگهبان و جایگزینی آن با دادگاه قانون اساسی مستقل و عادل،
 • تضمین آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان،
 • جدایی دین از حکومت،
 • انحلال بسیج و سپاه،

معرفی برنامه های حزب سکولار ایران برای اداره ایران

ملتِ بزرگ ایران:

قریب یک سال از تاسیسِ حزبِ سکولار ایران در کشور آلمان می گذرد. ما، جوانان ایران، ناچار شده ایم تا در یک کشور دیگر، حزب خود را تاسیس کنیم، چه آنکه این حقِ مسلم ما، توسط حکومت جمهوری اسلامی، به سرقت رفته است.  در یک سالی که از ثبت این حزب می گذرد، هموندانِ حزب سکولار ایران برنامه کلان این حزب برای اداره ایران را تدوین کرده اند، که در تارنمای این حزب موجود می باشد.

در این سند چهل برگی، حزب سکولار ایران به صورت خلاصه، برنامه های کلان خود برای اداره کشورمان ارایه نموده است.

این برنامه ها، در تارنمای این حزب به آدرس زیر موجود است:

www.seculariran.org

 حزب سکولار ایران با مردم ایران پیمان می‌بندد که برای رسیدن به حاکمیتِ قانون، و برقراری عدالت اجتماعی در ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکند.

سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران

بیانیه به صورت پی دی اف

اعلام همدردی با خانواده قربانیان آتش سوزی ساختمان پلاسکو

و هشدار در مورد وقوع زمین لرزه در تهران

تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۵

حزب سکولارِ ایران همچون بسیاری از هم میهنان، سوگوار جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان، از جمله  ده ها تن از آتش نشانان عزیز کشورمان در حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو است.

در سالهای اخیر که آسمان کشورمان را ابرهای تیره فرا گرفته است، این دلیری آتش نشانان کشورمان بوده که یادآور رشادت ایرانیان است. حزب سکولارِ ایران با خانواده تمامی هموطنان جان باخته ابراز همدردی می کند و  آتش نشانان جان باخته را مظهر شجاعت می خواند و یادآور می شود که این دلاوران برای همیشه در قلب ملت ایران زنده باقی خواهند ماند.

صد البته که تنها واکنش به این فاجعه، سوگواری نمی تواند باشد، و حزب سکولارِ ایران شایسته می داند تا نکات ذیل را به آگاهی مردم ایران برساند:

 • واگذاری مدیریت در عرصه های گوناگون، به ویژه مدیریت شهری به افراد نالایق یکی از سیاست های حکومت ج.ا. است، و فاجعه اخیر نشانگر وجود مدیران سفله در بخش های گوناگون است، به عنوان مثال:

الف) چرا استانداردهای لازم در خصوص جلوگیری از آتش سوزی در ایران رعایت نمی شود؟ و چرا به مردم آموزش های لازم داده نمی شود؟

ب) چرا در مورد ساختمان های فرسوده ای همچون ساختمان پلاسکو، نسبت به سنجش امنیت آن اقدامی نشده است؟

ج) مدیریت بسیار ضعیف در واکنش به این فاجعه دردآور، نشانه ای از ناتوانی مقامات مسوول است، و چنانچه در هر کشور مردمسالاری، چنین فاجعه ای رخ می داد، مقامات مسوول با پیگرد قانونی روبرو می شدند.

 • مدیریت بحران ها یکی از شاخصه های نشان دادن «رتبه حکمرانی مطلوب» در هر کشوری است، و چنانچه در کشوری نمایندگان واقعی مردم قدرت را به دست داشته باشند، خود را در مقابل مردم مسوول دانسته و با برنامه ریزی صحیح، جلوی وقوع چنین فجایعی را خواهد گرفت.
 • این فاجعه زنگ خطری است تا نشان دهد که اولا مدیران شهری در ایران هیچ پیش بینی در خصوص فجایع اینچنینی نکرده اند، و امکانات لازم را تدارک ندیده اند، و دوم اینکه مدیریت بسیار ضعیف آنها خود باعث وخیم تر شدن هر فاجعه ای می گردد.
 • حزب سکولار ایران باور دارد که این فرو ریزی ساختمان پلاسکو نبود که جان شهروندان ایران را گرفت، بلکه مدیریت افراد نالایقی که قدرت را قبضه کرده اند، باعث وقوع این فاجعه شد.

اعلام خطر در مورد زمین لرزه در تهران:

حزب سکولارِ ایران با نگرانی بسیار مایل است امکان وقوع زمین لرزه احتمالی در تهران را یادآور شده، و یادآور می شود که با توجه به نکات ذیل، خطرات بسیار زیادی مردم تهران را تهدید می کند:

 • در سالهای اخیر و به دلیل مدیریت غلط در شهرداری تهران، سیاست بلندمرتبه سازی در تهران پیگیری شده، و متاسفانه به دلیل فساد و مدیریت غلط، بسیاری از این ساختمان ها از ایمنی لازم برخوردار نیست،
 • لوله کشی گاز در تهران بدون توجه به استانداردهای جهانی و خطر وقوع زلزله در تهران انجام شده است، و انفجار این لوله ها در اثر زمین لرزه، فاجعه آمیز خواهد بود،
 • امکانات آتش نشانی و اورژانس در تهران بسیار ضعیف بوده و امکان خدمات رسانی در فجایع محدودی همچون فرو ریزی یک ساختمان را ندارد،
 • وجود افراد سفله در مسند مدیریت نیز باعث وخیم تر شدن این فاجعه خواهد گشت.

حزب سکولارِ ایران به مردم ایران یادآور می شود که فاجعه ای عظیم در کمین مردم تهران است. و وجود افرادی کوته فکر و تمامیت خواه در مسند قدرت در ایران، باعث شده تا هیچ علاجی برای این خطر اندیشده نشود.

تنها روش اداره بهینه جامعه، و کاهش خطرات اینچنینی، واگذاری حکومت به نمایندگان واقعی مردم ایران است.

 

سیاست سرای حزب سکولار ایران

das furchbare Erbe einer Trinkerin / جوسازی هایِ  شبهِ علمیِ زمانِ آلمانِ هیتلری

یکی از مهمترین تفاوت های حکومت های خودکامه با حکومت مردم سالار، نگرش و تفاوت رفتار آنها با گروه های «آسیب دیده» یا «آسیب پذیر» در جامعه است.
در یک حکومتی که بر آمده از رای مردم بوده و دارای حقانیت است، به دلیل وجود آزادی بیان و آزادی اندیشه، ما شاهد شکل گیری «بلوغ سیاسی و بلوغ اجتماعی» هستیم، و در چنین جامعه ای، مردم و سیاستمداران نیک می دانند که زنان تن فروش، «مجرم» نیستند، بلکه «قربانی» بی مهری جامعه اند. و اینگونه است که در حکومت های دارای حقانیت، و از آنجایی که «خردگرایی» سنگ بنای تصمیمات خرد و کلان در جامعه است، به جای تلاش برای سرکوب، تحقیر و یا حذف این زنان، سیاست حمایت از آنها پیشه می شود، و تلاش می شود تا دلایل گرایش این زنان به تن فروشی را شناسایی کرده، و در کاهش آن بکوشند.
این در حالی است که حکومت های خودکامه و فاقد حقانیت، که توسط جماعتی «بی خرد» اداره می شود، با کوته بینی، زنان تن فروش را «مجرم» دانسته و از هیچ تلاشی برای حذف و یا آزار آنان کوتاهی نمی کنند.
در روزهای اخیر، طرح مسایلی همچون عقیم سازی زنان تن فروش در ایران، کنشگران مدنی و آنانی که دغدغه کرامت انسان دارند را به شگفتی واداشته است. بدون شک اگر یک سیاستمدار در یک کشور مردم سالار چنین طرحی را پیشنهاد می کرد، به معنای پایان حیات سیاسی او تلقی می شد، و غیر از اینکه دیگر سیاستمداران اعتراض می کردند، عموم جامعه نیز به واکنش بر می خواست و بیان چنین طرحی را محکوم می نمود.
افسوس که در ایران، به دلیل خفقان، آنچنان که باید و شاید، این طرح تقبیح نشده است.
پژوهش های علمی نشان می دهد که مهمترین عامل تن فروشی این زنان، فشار اقتصادی است، و بسیاری از این زنان توسط شخص ثالثی به تن فروشی مجبور شده و کشانیده شده اند. حزب سکولار ایران یادآور می شود که مدیریت غلط سیاستمداران حکومت ج.ا. عامل فقر و نابه سامانی اقتصادی کشور است. در حقیقت زنان تن فروش، خود قربانی سیاستهای غلط مقامات ج.ا. بوده اند، و گویا مقامات ج.ا. به این نتیجه رسیده اند که به اندازه کافی این زنان نگون بخت را آزار نداده اند، و حال در صدد هستند کرامت انسانی آنها را بیش از پیش لگد مال کنند، و با تیغ جراحی به جان این بانوان بیافتند.
بر مردم ایران است تا به این طرح اعتراض کنند، چه آنکه سیاستمداران جمهوری اسلامی به انسانیت باور ندارند، و اگر جلوی آنها را نگیرند، قدم بعدی آنها بنا نهادن کوره های آدم سوزی برای این زنان است.
حزب سکولار ایران ضمن تاکید بر شعارهای سه گانه خود، یعنی ارجمندی انسان، تبعیض زادیی و خرد گرایی، بیان چنین طرحی را از سوی مقامات جمهوری اسلامی، محکوم نموده و یادآور می شود که این پیشنهاد چندش آور، یادآور دیگر نظرات نژادپرستانه و غیر انسانی حکومت، همچون «حذف اسراییل از کره زمین» یا «آزار بهاییان» است.

۴۶ سالِ پیش در چنین روزهایی، ویلی برانت، صدرِ اعظمِ آلمانِ فدرال، در دیداری از یادواره‌یِ جان‌باختگانِ گتویِ ورشو، پایتختِ لهستان، بی برنامه‌ریزیِ از پیش ناگهان در برابر این یادواره زانو زد و با فروتنیِ بسیار درخواستِ بخشودگی کرد.

ویلی برانت در تبهکاری‌هایِ آلمانِ نازی کوچک‌ترین نقشی نداشت. او سرنوشتی هم چون ما و بسیاری از دیگر کنشگرانِ سیاسیِ تاریخِ امروزِ کشورمان داشت و سراسرِ روزگارِ فرمان‌روایی هیتلر را در نبردِ برون‌مرزی گذراند. می‌توانست از زیرِ بارِ گناهِ نازی‌ها شانه خالی کند و به این بنازد که «من از آغاز تا پایان با تبهکاران جنگیدم». ولی این بزرگ‌مرد درسِ بزرگی به ما داد: «من سیاست‌پیشه‌ای آلمانی هستم و بارِ تبهکاریِ دیگر سیاست‌مدارانِ کشورم بر دوشِ من است.»

امروز نیروهایِ کشورِ ما در کشورِ سوریه در گیرِ نبرد هستند. من و ما باید پاسخ‌گویِ هر کودکِ سوری باشیم که در این نبرد دچار کوچک‌ترین آسیبی شود. خودمان را پشتِ این پنهان نکنیم که «سربازانِ کشورهایِ دیگر هم در سوریه خون می‌ریزند». مردمِ آن کشورها هم باید پاسخ‌گویِ رفتارِ سربازانِ خود باشند. این از بارِ ما نمی‌کاهد. ما باید برایِ هر گرم جنگ‌افزارِ شیمیایی شرمنده باشیم که زیر چترِ فرمان‌روایانِ امروزِ کشورمان ساخته شد و به کار رفت.

به امیدِ پایانِ هر چه زودتر خون‌ریزی‌ها و به امیدِ بزرگ‌منشیِ شهروندانِ سوریه

دانلود به صورت پی دی اف

%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c %d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c

بیانیه‌یِ حزب سکولار ایران:
بزرگ‌داشت مدارای کوروش بزرگ با دگراندیشان

مرادی که در صلح گردد تمام
چه باید سوی جنگ دادن لگام؟!
نظامیِ گنجوی
همه زآشتی کام مردم رواست
که نابود باد آن‌که او جنگ خواست
فردوسی

بزرگ‌داشت هفتم آبان تلاشی است تا عظمت فرهنگ و تمدن ایران را به جهانیان یادآور شویم.

هموندان حزب سکولار ایران همچون دیگر ایرانیان به فرهنگ و تاریخ ایران می‌بالند، چه «اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک» بـُن‌مایه فرهنگ ایران بوده و در درازی تاریخ، چون ستونی قدرتمند، باعث زنده ماندن فرهنگ ایران شده است.

در حالی که در روزگار غم‌انگیز کنونی خاورمیانه در آتش «خشک‌اندیشی مذهبی» می‌سوزد و حکومت جمهوری اسلامی و داعش، انسان ها را به دلیل «دگراندیشی» آزار می‌دهند، شان انسانی را خدشه‌دار کرده، جان آدمیان را به جرم «داشتن باوری متفاوت» می‌گیرند، ایرانیان به فرهنگ ایرانی خود می‌بالند.

بیش از بیست و پنج سده پیش، کوروش بزرگ معنایی نوین به ارزش‌های انسانی همچون «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «احترام به حقوق اقلیت» بخشید، و پس از فتح بابل نه تنها اجازه بازگشت یهودیان تبعیدی را صادر کرد، بلکه حق آنها برای داشتن دینی متفاوت را به رسمیت شناخت و دستور بازسازی معبد آن‌ها را صادر نمود.

مدارا به معنای قبول حقوق انسانی دیگران است، و چه افتخاری از این بالاتر که پادشاه وقت ایران در اوج قدرت، از حقوق اقلیتی که متفاوت می‌اندیشند حمایت می کند و به دفاع از حقوق انسانی آن‌ها بر می‌خیزد. و صد البته که مدارا در فرهنگ ایران، تنها به «کردار نیک» کوروش بزرگ ختم نمی‌شود،
ایرانیان مفتخر هستند که هفتصد سال قبل، سعدی شیراز، شفقت انسانی را به تصویر می‌کشد، تا شعر او ملکه ذهن هر ایرانی شود که «بنی آدم اعضای یک‌دیگرند»،
در اوج جنگ دوم جهانی، عبدالحسین سرداری، دیپلمات ایرانی، از تمامی توان خود برای نجات جان یهودیان بهره گرفت،
و در روزگار معاصر نیز، فرهنگیان ایران برای اعتلای فرهنگ مدارا قد علم کرده‌اند، و تنها نوزده سال قبل، زنده‌یاد محمد مختاری، نویسنده کتاب تمرین مدارا، به دست وزارت اطلاعات حکومت ج.ا. کشته می‌شود.

حکومت ج.ا. تلاش می‌کند تا جنایت‌های خود را به نام فرهنگ ایران تمام کند، لیکن همگان می‌دانند که از سپیده‌دمان تاریخ، فرهنگ «صلح‌پرور» ایران، چونان سروی بلند قامت بر «مدارا» و «زندگی مسالمت آمیز» با دیگران تکیه نموده است، و راهکار رسیدن به چنین هدف والایی، همانا برقرارای یک حکومت دمکراتیک در ایران است.

بنیان شکل‌گیری حزب سکولار ایران خردگرایی بوده است، و از این رو این حزب، تاکید می کند که مدارای کوروش بزرگ با دگراندیشان در بیست و پنج قرن پیش، ستودنی است، اما در همان حال، یادآور می‌شود که برخی از اعمال، همچون کشورگشایی، در دوران معاصر پذیرفتنی نیست و شهروندان ایران می‌بایست با چشمانی گشاده، واقعیت‌های تاریخی را تک به تک، و با در نظر گرفتن شرایط آن دوران، مورد سنجش قرار دهند.

سیاست سرای حزب سکولار ایران

دانلود به صورت پی دی اف

آزادی خسروی_Page_1

آزادی خسروی_Page_2

بیانیه حزب  ِ  سکولار  ِ    ایران  پس از آزادی آقای مهدی خسروی (یاشار پارسا)

خطاب به مدافعان سکولاریم، دمکراسی و حقوق بشر در سرتاسر دنیا،

مورخه:  ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

دوستان گرامی،

در چند روز گذشته، ما شاهد یک هبستگی غیر قابل باور بین رهبران گروه های سیاسی و کنشگران حقوق بشر، سازمان های حقوق بشری، رسانه ها و شهروندان عادی از نقاط مختلف دنیا بودیم، چه آنکه آنها یکصدا برای دفاع از حقوق انسانی و آزادی مهدی خسروی (معروف به یاشار پارسا) پا به میدان گذاشتند.

اقدامات مشترک همه ما، که ناشی از تعهد مشترک ما به ارزش های جهان شمول حقوق بشر است، باعث آزادی مهدی خسروی از زندانی در ایتالیا گشت، جایی که حاکمیت قانون و سامانه قضایی مستقل، اتهامات دروغین جمهوری اسلامی را بی اساس خواند.

ما باور داریم که اقدامات شجاعانه و صادقانه شما باعث توقف استرداد مهدی خسروی به جمهوری اسلامی شد، استردادی که به قیمت جان مهدی خسروی تمام می شد، و او در معرض شکنجه قرار می داد.

ما قدردان و مدیون رسانه های بین المللی هستیم که به شکل بی طرفانه ای و بدون سانسور، این رخداد را به تمامی دنیا گزارش دادند.

ما صمیمانه از نامه ها، ایمیل ها، و پیام های حمایت شما از مهدی خسروی سپاسگزاری می کنیم، این پیام ها در زمانی ارسال شد که به آنها نیاز بود. ما مایلم از وکلای آقای خسروی که با سخت کوشی و تلاش بی وقفه خود، این پیروزی بزرگ را رقم زده اند، سپاسگزاری کنیم، این پیروزی، شکست استبداد و بی عدالتی رژیم جمهوری اسلامی بود.

از طرف تمامی کسانی که در این کمپین بین المللی دخیل بوده اند، مایل هستیم که عدالت و بی طرفی دادگاه های ایتالیا را به قدر بنهیم، چه آنکه با دقت به بررسی اتهامات، واقعیت ها، شواهد  و مدارک اقدام نموده و سپس دستور آزادی بی قید و بند آقای خسروی را صادر نمودند. این حکم دادگاه، بی طرفی و اعتبار سامانه قضایی ایتالیا را در حمایت از حقوق بشر، و حقوق افراد بی گناه به اثبات رسانید.

هر چند که از بازگشت امن آقای خسروی به خانه اش در غربت شادمان هستیم، اما کار ما به اتمام نرسیده، و وظیفه ما محقق نگشته است. ما به خسروی و تعداد بی شمار از فعالان حقوق بشر در سرتاسر دنیا می پیوندیم، و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران می شویم. ما خواستار پایان دادن به شکنجه و اعدام در ایران هستیم.

ما بر انجام وظیفه خود پافشاری می کنیم، این وظیفه ما است تا فریاد بغض های خفه شده در گلو باشیم، بغض های خفه شده ای که در اثر نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایجاد گشته است.

ما برای دست یابی به حکومتی سکولار و دمکراتیک در ایران تلاش می کنیم، که در آن جدایی دین از حکومت به رسمیت شناخته شده باشد، و دوره ای نوین برای ملتمان رقم بخورد، دوره ای که با خردگرایی، احترام به کرامت انسانی و لغو تمامی تبعیض های جنسیتی، مذهبی، قومی و فرهنگی و..توام باشد.

با باوری راسخ به دمکراسی و سکولاریسم در ایران، ما شانه به شانه دیگر آزادی خواهان دنیا با هر ملیتی می ایستایم، تا به هدف مشترکمان، که اعتلای جهانی حقوق بشر است، دست یابیم.

در این لحظاتی که از صمیم قلب قدردان هستیم، ما شعر سعدی شیراز را به یاد همگان می آوریم، شعری که هشت صد سال پیش سروده شده است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند         /            که در آفرينش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار     /       دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی     /       نشاید که نامت نهند آدمی

سیاست سرای حزب سکولار ایران

دانلود به صورت پی دی اف

پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_1

پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_2

پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_3

دانلود به صورت پی دی اف

پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه

نگرش کلی حزب سکولار ایران:

در یک حکومت دمکراتیک، تنها شهروندان مجاز به حضور و فعالیت در آن هستند و این مشارکت نیز به صورت «برابر» خواهد بود. حال حضور هر نهاد قدرتمند دیگری در حکومت، به معنای خدشه دار شدن دمکراسی است، چه آنکه اصل برابری به زیر سوال خواهد رفت.

در نگرش کلان حزب سکولار ایران، سیاست می بایست مصون از حضور نهادهای نظامی یا نهادهای مذهبی باشد، و چه آنکه این نمایندگان دو نهاد، به دلیل طبیعت خود رفتاری «برابر» با دیگران پیشه نمی کنند.

حزب سکولار ایران، دخالت نظامیان در سیاست را محکوم می داند، حضور نهادهای مذهبی و نظامی در سیاست، به معنای نابودی ساده ترین بنیان های دمکراسی است.

آنچه در ترکیه گذشت:

به دلیل قدرت گرفتن نهادهای مذهبی و حضور پر رنگ آنها در قدرت، بحران در خاورمیانه فزونی یافته است، میلیونها آواره سوری وعراقی، صدها هزار کشته، و خطر جنگ، از عوارض حضور نامیمون نهادهای مذهبی در قدرت است.

ترکیه از معدود کشورهای منطقه بوده، که نهادهای مذهبی اجازه حضور در سیاست را نداشته اند، و به همین دلیل نیز به رشد اقتصادی و پایداری دست یافته بود. افسوس که در چند سال اخیر، و پس از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه، اندک اندک زمینه حضور پر رنگ تر نهادهای مذهبی فراهم شد.

حزب عدالت و توسعه از طریق انتخابات به قدرت رسید، ولی بعد از به دست گرفتن قدرت، برای تضعیف سکولاریسم در ترکیه تلاش نموده است، به دیگر عبارت این حزب از اصول دمکراتیک و انتخابات برای به دست گرفتن قدرت استفاده نموده، ولی بعد برای نابود سازی همان بنیان های دمکراتیک تلاش نموده است.

در اینجا، ما شاهد تلاش نهادهای مذهبی برای حضور در قدرت هستیم، و اینگونه است که برخی از دلاوران ارتش ترکیه، اصول دمکراسی را در معرض خطر می بیند،[۱] و برای دفاع از بنیان های دمکراسی در ترکیه پا به میدان می گذارد. در شرایط عادی، چنین دخالتی محکوم و غیر قابل پذیرش است، ولی با توجه به تلاش های حزب عدالت و توسعه، اقدام ارتش قابل قبول است.

مواضع حزب سکولار ایران:

 • ۱) حزب سکولار ایران، ضمن نکوهشِ اقدامات آقای اردوغان و حزب توسعه و عدالت، یادآور می شود که حزبِ توسعه و عدالت به کجراهه رقته ، چه آنکه یک حزب سیاسی، می بایست به اصول دمکراتیک پایبند باشند، و اگر قدرت را انتخابات برد، برای تغییر بنیان های دمکراتیک جامعه تلاش نکند.
 • ۲) حزب سکولار ایران، از دیدگاه هایی که دلاوران ارتش ترکیه در شب کودتا در پیام شان آوردند، که بر پایه یِ آن برای دفاع از بنیان های دمکراسی و سکولاریسم در آن کشور پا به میدان گذاشته بوده اند، پشتیبانی می کند، به آنها درود می فرستد، و یادآور می شود که تاریخ، از آنها به نیکی یاد خواهد کرد.
 • ۳) حزب سکولار ایران، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی  در مورد فساد مالی گسترده سران حکومت ج.ا. در ترکیه در دوران تحریم های بین المللی، و  بررسی رشوه های پرداخت شده به سیاستمداران ترک است.
 • ۴) حزب سکولار ایران، برکناری هزارن قاضی، مسوولان آموزش، و روسای دانشگاه های ترکیه را بنا به اتهام همکاری با کودتا، محکوم کرده، و آنها را تنها تصفیه حساب حزب عدالت و توسعه با نهادهای مدنی و دمکراتیک ترکیه ارزیابی می کند.
 • ۵) حزب سکولار ایران به مردم ترکیه هشدار می دهد که وقایع کنونی ترکیه، شباهت بسیاری به رخدادهای انقلاب ایران دارد، و از کنشگران سیاسی و  آزادی خواهان ترکیه می خواهد تا در مقابل شکل گیری یک دیکتاتوری مشابه ولایت فقیه، ایستادگی کنند.

سیاست سرای حزب سکولار ایران

[۱] پیامِ تلوبزیونیِ ارتش در شبِ کودتا:

Bu ahval ve şerait altında yüce Atatürk'ün önderliğinde milletimizin olağanüstü fedakarlıklar ile kurduğu bugünlere getirdiği Cumhuriyetimizin kurucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri Yurt'ta Sulh, Cihan'da Sulh ilkesinden hareketle vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, Cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesi üzerine oturan Anayasal düzeni yeniden tesis etmek devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur

منبع:

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/trt-haberde-okunan-metin-turk-silahli-kuvvetleri-yonetime-el-koymustur-1316152/

.