به تارنمایِ حزبِ سکولارِ ایران خوش آمدید!

پیوند به بیانیه حزب سکولارِ ایران در خصوص آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران

________________________________________________________

پیامِ حزبِ سکولارِ ایران در زمینه یِ عقیم سازیِ زنانِ تن فروش

das furchbare Erbe einer Trinkerin

________________________________________________________

پیامِ شرمندگیِ حزبِ سکولارِ ایران از شهروندانِ سوریه


________________________________________________________

خواست‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران در یک نگاه

خواست‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران

 • سکولاریسمِ سیاسی: جداییِ هر دین و کیشی از کشورداری در ایران
 • خردگرایی: دوری از رفتارِ سلیقه‌ای و مکتبی و تکیه به داده‌هایِ دانش روز
 • ارجمندیِ انسان: حقوق بشر برایِ همه – پایانِ اعدام، شکنجه و آزار
 • تبعیض‌زدایی: هیچ کس در ایران شهروندِ درجه دو نباشد
 • زمام‌داریِ مجلس: جلوگیری از هر گونه زمام‌داریِ شخصی و جناحی
 • تمامیتِ ارضیِ ایران: حقِ برابر برایِ همه یِ شهروندان در هر گوشه از کشور. ارتشِ و سیاستِ خارجیِ نیرومندِ کشوری برایِ پاسداری از همه یِ شهروندان
 • خودگردانیِ شهرستانی: نه مرکزگرایی و نه خودگردانیِ نژادی و دینی
 • اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا: پاسداری از دست‌آوردهایِ اجتماعی در کنار توانِ رقابت در بازار
 • شفافیتِ مالی و رفتاری: در نهادهایِ کشوری و کارگزاران‌‌شان
 • رسانه‌هایِ آزاد: ابزار شهروندان برای ارزیابیِ رفتارِ نهادهایِ سیاسی
 • آزادی‌ برایِ همه: آزادی اندیشه، گردهمایی، سندیکاها و انجمن‌ها در چهارچوبِ حقوقِ بشر

________________________________________________________


سخنرانیِ دکتر نویدِ فاضل، فرستاده یِ حزبِ سکولارِ ایران، در چهارمین همایشِ سکولار-دموکرات هایِ ایران - هامبورگ، ۲۱ شهریور ماهِ ۱۳۹۵
________________________________________________________

پیامِ حزبِ سکولارِ ایران در گشایشِ چهارمین همایشِ سکولار-دموکرات‌هایِ ایران در شهرِ هامبورگ - ۲۰ شهریور ماهِ ۱۳۹۵
________________________________________________________

Multicolored plasticine human figures organized in a circle

__________________________________________

Multicolored plasticine human figures organized in a circle

 

پیام های ویدیویی

  No posts available. Double check your the post-tiles shortcode, selected categories, and number of posts.

«من مخالف عقیده ی شما هستم، اما حاضرم جانم را بدهم تا شما بتوانید آزادانه نظرتان را بیان کنید»
ولتر - فیلسوف و نویسنده فرانسوی عصر روشنگریحقوق بشر شامل حقوق طبیعی هر فرد بر مبنای انسان بودن شخص است.  بنابراین فرضیه حقوق بشر اصلی جهانگیر برای
دیوار جدایی دین از سیاست بهترین روش برای آزاد نگهداشتن دین از مداخلهٔ
دولت و همین طور دولتی آزاد از جدال‌های دینی و جلوگیری از فاسد شدن دین به دست دولت است
توماس جفرسون-  یکی از متفکرین اصلی ، بنیانگزاران و سومین ریس جمهور ایالات متحده امریکا
امروز
و نه خودگردانیِ نژادی و دینی
هنر سیاست، نه هنر داوری در باره‌یِ پسندیدگی یا ناپسندیِ رفتارِ شهروندان، بلکه هنر پیدا کردنِ راه‌کار بایسته برایِ پیش‌گیری از رخ‌دادهایِ ناگوار و گسترده‌تر کردنِ بهروزی در کشور است. گفتمانِ سامانهِ کشورداریِ مرکزگرا در
شایسته‌سالاری (به انگلیسی: مریتوکراسی meritocracy) این را می رساند که سنجه یِ برگزیدنِ کسان برایِ فرمانروائی، داشتنِ ویژگی هائی است که ایشان را شایسته تر و تواناتر از دیگران جلوه می دهد.
می توان به شایسته سالاری به دو دید نگاه کرد:
دیدِ یکم، شایسته

پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_1پیام حزب سکولار ایران در زمینه یِ کودتای نافرجام در ترکیه_Page_1